Vi inleder vårt samarbete med att diskutera vad slags hjälp du behöver och hur vi ska lägga upp det. Vi kan erbjuda följande tjänster:

  • Löpande bokföring
  • Redovisning av skattedeklarationer
  • Bokslut och årsredovisning
  • Kundfakturor
  • Löner
  • Leverantörsbetalningar
  • Deklaration
  • Råd och stöd när det behövs
45737571 - accounting

Den löpande bokföringen är ju hanteringen av fakturor, kvitton och verifikationer som daglig dags kommer till företaget och ska bokföras. Du lämnar över materialet varje månad när vi träffas eller du skickar brev. Vi kan förstås även ha kontakt via mail och SMS för att diskutera olika frågor.

Skattedeklarationerna sköter vi åt dig via Skatteverkets hemsida. Du ger oss fullmakt att sköta detta. Det gäller alltså moms och arbetsgivaravgifter som ska rapporteras till SKV.
Bokslutet är avslutningen på det avslutade året. Om du inte har revisor gör vi bokslutsrapport. I samband med bokslutet gör vi årsredovisning till Bolagsverket om du har aktiebolag.

Kundfakturor kan vi enkelt göra åt dig. Det räcker att du bara skickar underlaget via mail eller SMS.

Löner innefattar ganska mycket. Det är lönespecifikationer, utbetalningslista, underlag för bokföringen och skattedeklarationerna. Kontrolluppgifter till personal och SKV.
Om du vill ha hjälp med att betala leverantörsfakturor gör vi det.

Deklarationen till Skatteverket sköter vi åt dig och det görs förstås i samband med bokslutet.

Ofta uppstår problem i smått eller stort. Det kan gälla kontakt med myndigheter eller något annat. Vi ser oss som speaking partner och kan vara behjälplig med stöd.