Tjänster inom redovisning

Vi erbjuder personlig service och ger dig det du behöver

Haninge - Tyresö - Huddinge

Vårt samarbete

Bokföring och redovisning kan vi ta hand om hos oss eller på
plats hos dig – du väljer vad som passar dig bäst. Dessutom gör vi ekonomiska analyser, ger skatteråd och hjälper dig att göra budget och följa upp resultat. Du kanske behöver ansöka om nytt lån hos banken – här tar vi tillsammans fram det underlag banken vill ha. Allt för att underlätta för dig och ge dig bästa möjliga förutsättningar för din verksamhet. Vi vill ha ett enkelt och smidigt samarbete.

Det löpande arbetet

Den löpande bokföringen är ju hanteringen av fakturor,

kvitton och verifikationer som daglig dags kommer till företaget och
ska bokföras. Du lämnar över materialet varje månad när vi träffas eller du skickar brev eller scannade underlag. Vi kan förstås även ha kontakt via mail och SMS för att diskutera olika frågor. 

 

Skatteverket - överlåt deklarationen åt oss
Skattedeklarationerna sköter vi åt dig via Skatteverkets hemsida. Du ger oss fullmakt att sköta detta. Det gäller alltsåmoms och arbetsgivaravgifter som ska rapporteras till SKV. Ofta uppstår problem i smått eller stort. Detkan gälla kontakt med Skatteverket, andra myndigheter eller något annat. Vi seross som speaking partner och kan vara behjälplig med stöd. 

 

Fakturor

Kundfakturor kan vi enkelt göra åt dig. Det räcker att du bara skickar underlaget via mail, SMS eller scannade bilder. Leverantörs-och kundfakturor bokförs förstås i löpande rutin. Du kan enkelt få utskrifter vid behov. Om du vill ha hjälp med att betala leverantörsfakturor gör vi det.

 

Löner

Löner innefattar ganska mycket. Det är lönespecifikationer, utbetalningslista, underlag för bokföringen ochskattedeklarationerna. Kontrolluppgifter till personal och SKV. 

 

Årsredovisning och deklaration

Bokslutet är avslutningen på det avslutade året. I sambandmed bokslutet gör vi deklaration och även årsredovisning till Bolagsverket om du har aktiebolag. Om du inte har revisor gör vi bokslutsrapport. I samband med bokslutet gör vi din deklaration till Skatteverket.